top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHjemmelaget or Homemade

RIKTIGE VOTTER

Fry­ser du på fing­re­ne, kan vin­ter­- tu­ren bli både ube­ha­ge­lig og di­rek­te far­lig.

Mitt kla­re før­s­te­valg for vin­ter­fri­lufts­liv er ull­vot­ter med vind­vot­ter uten­på. Da får du en flek­si­bel løs­ning. Dess­uten kan du tør­ke lage­ne hver for seg, og sli­te ut fle­re par in­ner­vot­ter før vind­vot­te­ne må byt­tes. Kjøp store nok votter Vind­vot­te­ne må være sto­re nok til å rom­me skik­ke­li­ge in­ner­vot­ter, spe­si­elt på kal­de vin­ter­tu­rer. De kan gjer­ne gå godt opp på un­der­ar­men, og må være roms­li­ge nok i åp­nin­gen til å gå en­kelt uten­på jak­ke­er­met. In­ner­vot­ter In­ner­vot­ter bør et­ter mitt syn være la­get av strik­ket og to­vet ull. Det gir en god kom­bi­na­sjon av iso­la­sjon og sli­te­styr­ke. Det kan være van­ske­lig å fin­ne vot­ter som er tyk­ke nok, så det bes­te er om du strik­ker selv, el­ler får noen til å gjø­re det for deg. Fleece er alt­for kaldt når det blir fuk­tig, og vot­ter lagd av ullfleece har ved fle­re an­led­nin­ger vist seg å være svært lite sli­te­sterke.43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page